CV un pieteikums ir vienādi?

Vai CV un pieteikums ir vienādi?

CV un pieteikuma formāts ir līdzīgs, taču tie var būt ļoti atšķirīgi. Vai CV un pieteikums ir vienādi? Šajā rakstā tiks sniegta atbilde uz jautājumu, kam katrā no tiem jābūt iekļautam. Tajā būs izskaidrota arī to atšķirība.

CV ir vērsts uz pagātni, bet pieteikumā – uz nākotni, koncentrējoties uz jūsu prasmēm un pieredzi.

Reklāma

Atšķirība starp CV un pieteikumu:

CV

CV noteikti ir labs pirmais iespaids darba devējam, un pieteikums ir svarīgs, lai izceltos. Tomēr šie divi aspekti ir ļoti atšķirīgi. CV mērķis ir atskatīties pagātnē, savukārt labs pieteikums ir vērsts uz nākotni un koncentrējas uz prasmēm, pieredzi un zināšanām, kas nepieciešamas konkrētajam darbam. Tādējādi abām šīm jomām ir jāpapildina vienai otru.

CV ir garāks, un tam ir cits mērķis un izkārtojums. Tajā jāiekļauj informācija, kas attiecas uz darba vietu, uz kuru piesakāties. CV ir jūsu pieredzes un izglītības kopsavilkums. Parasti tas sastāv no vienas vai divām lapām, un tam jābūt pielāgotam konkrētam darbam.

Pieteikums

Pieteikumam ir vairāk personības. Pieteikumā bieži vien ir personiska saikne ar uzņēmumu, un tas parāda darba devējam, ka pieteikuma iesniedzējs ir piemērots uzņēmumam. Pieteikums ir daudz pārliecinošāks nekā CV. CV var būt pārāk vispārīgs, tāpēc pieteikumā izceliet savu unikalitāti un paskaidrojiet, kādēļ jūs esat piemērotākais kandidāts šim darbam. Tas izcelsies no pārējiem pretendentiem.

Pieteikums papildina CV. Tas ir īss ievads par jūsu darbu un interesēm, un tajā ir uzsvērts, kā jūs esat ideāli piemērots šim darbam. Turpretī CV darba devējam sniedz detalizētāku informāciju, un pieteikums var palīdzēt sniegt šīs īpašības.

Pieteikumā ir ne tikai jāpapildina, bet arī jānorāda, ko jūs varat piedāvāt darba devējam. CV darba devējam sniedz daudz informācijas, savukārt pieteikums ir kodolīgs, personisks un profesionāls dokuments. Pieteikuma mērķis ir pārdot pieteikuma iesniedzēju. Labi uzrakstīts pieteikums var palīdzēt jums iegūt vēlamo darbu.

Reklāma

  • Dalīties ar šo ziņu