Kā maksimāli izmantot kandidātiem atvēlēto laiku

Darba intervija ir tikšanās starp pretendentu un intervētāju, kas tiek veikta, lai novērtētu, vai pretendents ir piemērots attiecīgajam darbam. Darba intervijā ļoti svarīga ir gan intervējamā, gan intervētāja spēja savstarpēji sazināties. Darba kandidātam, kuram ir spēja efektīvi izklāstīt savas domas un idejas, visticamāk, būs priekšrocības intervijas procesā. Tāpēc ir ļoti svarīgi novērtēt kandidāta komunikācijas prasmes, pirms turpināt darbā pieņemšanu. Viens no veidiem, kā novērtēt šīs prasmes, ir uzvedības atbildes. Uzvedības atbildes ir atbildes, ko kandidāts sniedz, pamatojoties uz iepriekš sniegto informāciju par darba devēju un/vai darba piedāvājumu. Šādas atbildes tiek uzskatītas par uzvedības reakcijām, ja tās precīzi atspoguļo kandidāta domāšanas procesu.

Lielākā daļa darba intervijas jautājumu ir paredzēti, lai novērtētu kandidāta piemērotību darbam. Papildus kandidāta piemērotības novērtēšanai darba intervijas jautājumi mēra arī komunikācijas un savstarpējo attiecību prasmes. Parasti lielākajā daļā darba interviju un darbā pieņemšanas cirkulāru ir iekļauts standarta jautājumu saraksts. Tomēr ir gadījumi, kad šie jautājumi nav lietderīgi vai kad tos var mainīt, lai labāk novērtētu kandidāta piemērotību darbam.

Veicot darba intervijas, intervētājam arī jāprasa kandidātam sīkāk pastāstīt par jebkādiem neparastiem apstākļiem saistībā ar viņa darba pieredzi, izglītību un sasniegumiem. Tāpat arī kandidātam jāsniedz informācija par to, kā šie faktori ir ietekmējuši viņa vai viņas pieņemtos lēmumus. Šāda veida jautājumi kopā ar sniegtajām atbildēm palīdzēs raksturot kandidātu. Tas palīdzēs jums izprast kandidāta stiprās un vājās puses un noteikt, vai kandidāts ir piemērots jūsu uzņēmumam.

  • Dalīties ar šo ziņu